Výroba a montáž rozvaděčů

Zabýváme se montážemi elektrických zařízení - rozvaděčů. V případě, že Váš rozvaděč již nesplňuje konkrétní povinné normy ČSN, je nutné jej ihned vyměnit než způsobí škody na majetku nebo zdraví.

Specifický kusový rozvaděč jsme pro Vás schopni na základě projektové dokumentace nechat vyrobit, nainstalovat a provést řádnou výchozí rervizi rozvaděče.

Povinná součást nového elektrického zařízení (rozvaděče):

  • průvodní dokumentace
  • návod k použití
  • výrobní štítek s označením CE
  • kompletní postup vnitřní kontroly včetně certifikace
  • ES prohlášení o shodě
  • identifikační údaje o výrobci
  • identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce
  • popis elektrického zařízení (rozvaděče)
  • odkaz na harmonizované normy

Pokud u Vás dochází k častým výpadkům proudu nebo u Vás často praskají žárovky a je to právě způsobeno vadným rozvaděčem, může to vést k poškození elektrických přístrojů ve Vaší domácnosti což může způsobit i škody na zdraví. Pravidelnými kontrolami rozvaděče se dá všem těmto problémům lehce předejít.

Obraťte se na mě, přijedu a provedu profesionální kontrolu Vašeho rozvaděče.

Objednejte si kontrolu Vašeho rozvaděče

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.